Menneskets nye bioreaktor

Vil plantebaserte kjøtterstatninger bli fremtidens førstevalg?

Skrevet av medlemmer i EA NTNU
Denne artikkelen er skrevet av medlemmer i EA NTNU og er basert på RethinkX sin "Food and Agriculture Report".

De siste 10.000 årene har måten vi produserer kjøtt- og meieriprodukter sett ganske lik ut, men de neste 15 årene kan alt bli snudd på hodet. Denne artikkelen viser hvordan plantebaserte kjøtterstatninger er forventet å ta over markedet for kjøtt.

Hva kommer til å endre seg?

Økonomiske endringer
  • Kjøtterstatningene kommer til å være mellom 20-50% av prisen til vanlige kjøttvarer.
  • Etterspørsel etter produkter fra kyr vil ha sunket med 80-90%. Dette inkluderer kjøtt, melk, lær, og tarmbakterier.

Miljømessige endringer
  • 60% av landarealet som i dag er brukt til produksjon av mat for kyr vil bli spart.
  • Drivhusgassutslipp forbundet med landbruk vil synke med ca. 75%.

Samfunnsmessige endringer
I fremtiden vil kjøtterstatningene smake bedre, i tillegg til å være mer næringsrike og varierte.

  • Mat av høyere kvalitet blir mer tilgjengelig for alle. Spesielt i lavinntektsland vil tilgang til billig protein ha en enorm positiv innvirkning på ernæring og helse.
  • Potensielle helsefordeler kan være reduksjon av matbåren sykdom, hjertesykdom, fedme, kreft og diabetes.
Figuren viser hvordan innovasjon fører til en positiv feedback-loop som gir eksponentiell vekst.
Hvorfor endrer det seg?

Presisjonsfermentering (PF) bruker tilpassede mikrober for å produsere store mengder spesifikke proteiner som normalt finnes i animalske produkter, uten å måtte avle, mate og slakte dyr.

Det mest kjente eksemplet er løpe, et protein som finnes i nesten all ost. Løpe kommer tradisjonelt fra slaktede kalver. Løpe kan nå produseres av en spesiell gjærstamme.

Utvikling innen DNA-sekvensering, datakraft og bioteknologi har vært opphavet til en eksponentiell reduksjon i pris for presisjonsfermenterte proteiner. Denne utviklingen er forventet å fortsette forbi det punktet hvor plantebaserte kjøtterstatninger er billigere enn vanlig kjøtt, melk og egg.

Logaritmisk graf som viser historisk pris per kg protein for presisjonsfermentering.
Hva kan vi gjøre for å bidra til utviklingen?

Etter hvert som færre dyr brukes til å produsere kjøtt blir det nødvendig å finne nye muligheter for både gårdsarbeidere og gårdsareal. Det blir viktig å passe på at de som produserer mat i dag blir med på utviklingen.

Presisjonsfermentering muliggjør lokal matproduksjon av alternativer til kjøtt. For å sikre trygg, næringsrik, klima- og dyrevennlig norsk matproduksjon er derfor det å jobbe for innovasjon på dette feltet i Norge både viktig og mulig.

Som konsumenter kan vi bidra ved å vise engasjement for produktene og kjøpe dem når de kommer i butikkene.


»