EA Giverportal
En måte å hjelpe på er å donere til de mest effektive organisasjonene, men det er vanskelig å finne disse organisasjonene. Derfor har vi opprettet EA Giverportal - et sted man kan donere til noen av de mest effektive tiltakene innen fire ulike saksområder. De fire ulike saksområdene er global helse og fattigdom, dyrevelferd, langsiktig fremtid og meta-EA. Dette er fire områder der vi har stor tro på at vi kan utrette store forskjeller.

Hvert saksområde har eget kontonummer, og donasjonene vil bli donert videre etter bestemte regler. Disse står i beskrivelsen nedenfor. For to av saksområdene, dyrevelferd og langsiktig fremtid, blir donasjonene videreført til EA Funds. EA Funds er en samling med fond lignende de på EA Giverportal, men drevet av Centre for Effective Altruism. Ulikt vår giverportal har EA Funds fondsforvaltere som allokerer alle donasjoner til gode formål.

Det kan hende at reglene til EA Giverportal endres i fremtiden, eller at vi selv ansetter fondsforvaltere. Det er derfor viktig å jevnlig sjekke hva pengene går til dersom man setter opp regelmessige overføringer i nettbanken. Vi forventer likevel å følge den regelbaserte løsningen gjengitt under minst til og med mars 2019. Det vil annonseres minst en måned i forveien dersom noe endres.

Ettersom EA Norge er godkjent for skattefradrag vil alle donasjoner gitt gjennom giverportalen gi grunnlag for skattefradrag. I 2019 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for en samlet årlig verdi på opp til 50 000 kroner. Dette innebærer opptil 11 000 kroner mindre å betale i skatt. For å få skattefradrag må du oppgi ditt fødselsnummer til oss. Om du ønsker en kvittering på registrert skattefradrag etter endt år må du også oppgi en e-post. Du kan oppgi begge disse enten som melding sammen med en donasjon, eller på epost til giver@effektivaltruisme.no. Les mer om skattefradrag her.

Global helse og fattigdom
Kontonr.: 1506.17.62520

Pengene blir videredonert til Stiftelsen Effekt sine anbefalte organisasjoner etter deres standardfordeling. Stiftelsen Effekt baserer seg på GiveWells anbefalinger - en bistandsevaluator som vurderer effekten av ulike organisasjoner. Akkurat nå er den anbefalte fordelingen 70% til Against Malaria Foundation og 30% til Schistosomiasis Control Intiative. Du kan lese mer her.
Dyrevelferd
Kontonr.:1506.17.62490

Pengene blir videredonert til EA Funds sitt Animal Welfare Fund. I desember 2018 ble donasjonene til dette fondet gitt til blant annet Rethink Priorities, Charity Entrepreneurship og Utility Farm. Du kan lese mer om tankegangen bak fondet og fondsforvalterne her.
Langsiktig fremtid
Kontonr.: 1506.17.62504

Pengene blir videredonert til EA Funds sitt Long-Term Future Fund. I november 2018 ble donasjonene til dette fondet gitt til blant annet Machine Intelligence Research Institute og Ought. Les mer om tankegangen bak fondet og fondsforvalterne her.
Meta-EA (EA Norge)
Kontonr.: 1506.17.62539

Pengene går til drift av EA Norge. Ta kontakt på giver@effektivaltruisme.no om du ønsker mer informasjon om hva EA Norge bruker pengene på. Du kan lese om hva EA Norge gjorde i 2018, og hva planene for 2019 er her.
Vår adresse


Om du ønsker å donere via et selskap
kan det hende du trenger vår adresse.

Postboks 6756
St. Olavs plass
0130 OSLO
Juridisk merknad
Effektiv Altruisme Norge er forpliktet av juridiske grunner til å reservere seg retten til å bestemme den endelige bruken av donasjoner gitt til disse fondene. Styret i Effektiv Altruisme Norge har imidlertid vedtatt å videreføre donasjoner etter de enkle reglene beskrevet ovenfor. Det foreligger heller ingen planer om å gå vekk fra dette. Effektiv Altruisme Norge tar ingen gebyrer og donerer videre hele summen som angitt etter reglene.
Som medlem får du:


– Invitasjon til egne arrangementer i regi av oss og andre vi samarbeider med
– Invitasjon til et livlig internforum på Slack, kun for medlemmer
– Stemmerett på Landsmøte
– Gi din støtte til det Effektiv Altruisme Norge står for og jobber med
– Mulighet til å være med på prosjekter i regi av EA Norge, hvis du vil


Er du allerede medlem av en av lokalgruppene våre, ved NTNU, UiO eller i Bergen, så er du også automatisk medlem av Effektiv Altruisme Norge og trenger ikke melde deg inn.