Kunnskap for en best mulig verden
Det er mye unødvendig lidelse i verden. Det vil vi gjøre noe med. Vi bruker kritisk tenkning og giverglede for å nå målet, for ved å kombinere hodet og hjertet kan vi forbedre verden mest mulig.

Ønsker du å gjøre en størst mulig positiv forskjell?

Da er du en av oss.
Om EA Norge
Effektiv Altruisme er en voksende sosial bevegelse basert på et ønske om å gjøre verden best mulig for alle, der vi bruker evidens og kritisk tenkning til å finne ut hvordan vi kan gjøre dette og har dristighet til å faktisk gjennomføre det. I EA Norge hjelper vi andre til å gjøre mest mulig godt med ressursene, egenskapene og tiden de har.
Ønsker du å engasjere deg?
Les mer om hvordan du kan bli medlem, bidra til verdifulle prosjekter eller donere til effektive organisasjoner.
Lær mer
Oppsøk kunnskap. Våre ressurssider er et godt sted å starte hvis du ønsker å lære mer.