Effektiv Altruisme Norge

Det er mye unødvendig lidelse i verden. Det vil vi gjøre noe med. Vi bruker kritisk tenkning og giverglede for å løse de største problemene i verden, for ved å kombinere hodet og hjertet kan vi forbedre verden mest mulig.

Ønsker du å gjøre en størst mulig positiv forskjell?

Da er du en av oss!
Effektiv Altruisme Norge er en ideell medlemsorganisasjon, og fungerer som den norske armen av den internasjonale effektiv altruisme-bevegelsen. EA Norge har i dag ca. 380 medlemmer, og studentlag ved NTNU, UiO og UiB, samt lokallag i Oslo, Trondheim, Stavanger og Agder. Siden oppstarten i 2017 har vi jobbet for å skape et levende, givende og inkluderende fellesskap for tilhengere av effektiv altruisme i Norge.

Vår visjon er «en best mulig verden for alle, for alltid». Da inkluderer vi velferden til mennesker og dyr som lever i dag, og alle dem som kommer til å leve i framtiden. For å jobbe mot denne visjonen gjør vi i dag tre ting: Vi mobiliserer mennesker ved å hjelpe dem å bruke ressursene sine der de kan bidra mest, vi flytter penger til effektive tiltak verden over, og vi realiserer nye ideer for å lære mer om hva vi kan gjøre for en bedre verden.

Våre verdier

Nysgjerrighet
Være søkende og åpen for å vurdere alle saker og tiltak, og så velge det som gir størst positiv effekt.
Kritisk tenkning
Bruke evidensbasert og rasjonell tankegang for å finne de mest effektive måtene å forbedre verden på.
Global nestekjærlighet
Verdsette alt sansende liv, uansett nasjonalitet, etnisitet, religiøs overbevisning eller artstilhørighet.

Vår strategi for 2020-2023
Vi ønsker
En best mulig verden for alle, for alltid

Vi er
Et levende, givende og inkluderende fellesskap for tilhengere av effektiv altruisme i Norge.

  • Mobilisere mennesker
    Målrettet innsats er vår beste sjanse til å løse de viktigste problemene i verden. Vi vil inspirere og veilede tilhengere av effektiv altruisme til å legge gode planer for sin framtid, og å sette dem ut i livet.
  • Flytte penger
    Penger er fortsatt en flaskehals for å realisere løsninger for mange store problemer. Vi skal gjøre det enkelt å donere til organisasjoner med høy forventet kostnadseffektivitet basert på en vurdering av saksområde og tiltak.
  • Realisere ideer
    Det er mye vi ikke vet om verden, og i søken etter å gjøre den best mulig trenger vi kloke hoder som kan tenke målrettet på løsninger til de mest presserende problemene. Vi vil utforske, gjennomføre og støtte prosjekter med høy forventningsverdi.
Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss her så svarer vi
Her kan man holde seg oppdatert om aktuelle saker og delta i diskusjoner med likesinnende
Finn ditt lokallag

Møt andre som er interessert i effektiv altruisme i Oslo, Trondheim, Bergen, Agder og Ås.
Andre måter du kan engasjere deg
Lær mer om hvordan du kan engasjere deg i Effektiv Altruisme Norge.