Du befinner deg i en unik posisjon i tid og rom
Aldri før har vi levd så lenge som i dag, med så mange ressurser tilgjengelig. Gratis utdanning og teknologi gir oss tilgang på all verdens kunnskap, og aldri før har mulighetene for oss som ønsker å gjøre en forskjell vært større. Ved å tenke strategisk i vår innsats for å redde liv og skape utvikling kan vi få superkrefter.
Våre verdier
Nysgjerrighet
Være søkende og åpen for å vurdere alle saker og tiltak, og så velge det som gir størst positiv effekt.
Kritisk tenkning
Bruke evidensbasert og rasjonell tankegang for å finne de mest effektive måtene å forbedre verden på.
Global nestekjærlighet
Verdsette alt sansende liv, uansett nasjonalitet, etnisitet, religiøs overbevisning eller artstilhørighet.
Hva har størst effekt?

Ved å ta utgangspunkt i disse verdiene forsøker vi å finne ut hva man burde gjøre for å utgjøre en størst mulig positiv forskjell i verden.
Vekstpotensiale
Vil fremskritt på dette området drastisk forbedre mange liv?
Ressurseffektivt
Vet vi at mer innsats og ressurser til dette området vil gjøre en betydelig forskjell?
Neglisjert
Er området oversett eller undervurdert av de fleste andre?
Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss her så svarer vi
Eirin Evjen
Generalsekretær
47855007
gensek@effektivaltruisme.no
Anna Ljønes Ringvold
Styreleder
41429315
leder@effektivaltruisme.no
Som medlem får du:


– Invitasjon til egne arrangementer i regi av oss og andre vi samarbeider med
– Invitasjon til et livlig internforum på Slack, kun for medlemmer
– Stemmerett på Landsmøte
– Gi din støtte til det Effektiv Altruisme Norge står for og jobber med
– Mulighet til å være med på prosjekter i regi av EA Norge, hvis du vil


Er du allerede medlem av en av lokalgruppene våre, ved NTNU, UiO eller i Bergen, så er du også automatisk medlem av Effektiv Altruisme Norge og trenger ikke melde deg inn.