Kontaktinformasjon
For generelle henvendelser
send en mail til post@effektivaltruisme.no.

Mediekontakt
er Eirin Evjen som kan kontaktes på
eirin@effektivaltruisme.no eller på telefon 478 55 007
Ansatte
Driver organisasjonen for å hjelpe medlemmene å gjøre mest mulig godt
Eirin Evjen
Generalsekretær
Jørgen Ringvold Ljønes
Assisterende generalsekretær
Styret
Tar strategiske valg på vegne av medlemmene våre
Anna Ljønes Ringvold
Therese Larsen
Økonomiansvarlig, styremedlem

therese@effektivaltruisme.no
Vegard Blindheim
Sindre Tuset
Lokallagsledere
Kontakt dem for mer informasjon om hva du kan gjøre der du bor
Vegard Blindheim
Effektiv Altruisme NTNU
Tommaso Querini
Effektiv Altruisme UiO
Victoria Norheim
Effektiv Altruisme Bergen
August Aalstad
Effektiv Altruisme NMBU
Besøk våre kontorer
Vi har kontorer midt i sentrum. Kontakt oss på post@effektivaltruisme.no for å se om vi er hjemme!
Som medlem får du:


– Invitasjon til egne arrangementer i regi av oss og andre vi samarbeider med
– Invitasjon til et livlig internforum på Slack, kun for medlemmer
– Stemmerett på Landsmøte
– Gi din støtte til det Effektiv Altruisme Norge står for og jobber med
– Mulighet til å være med på prosjekter i regi av EA Norge, hvis du vil


Er du allerede medlem av en av lokalgruppene våre, ved NTNU, UiO eller i Bergen, så er du også automatisk medlem av Effektiv Altruisme Norge og trenger ikke melde deg inn.