Administrasjonen
Styret
Tar strategiske valg på vegne av medlemmene våre, valgt av landsmøtet
Lokallagsledere
Kontakt dem for mer informasjon om hva du kan gjøre der du bor
Nora Kyte
Effektiv Altruisme NTNU
Aslak Hellevik
Effektiv Altruisme UiO
Ole Johan Bondahl
Effektiv Altruisme Tønsberg
Anette Molvik Nilsen
Effektiv Altruisme UiB
Martin Rognlien
Effektiv Altruisme Oslo
Kari Kjørholt
Effektiv Altruisme Rogaland
Karen Mathilde Liane
Effektiv Altruisme Agder
Tillitsvalgte
Alle medlemmer, styremedlemmer, frivillige og ansatte kan ta kontakt med oss hvis noe ikke er som det skal være i EA Norge. Det kan være alt fra konflikter, bekymringsmeldinger, varslinger eller andre utfordringer. Vi har selvsagt taushetsplikt.

Marcel Grewal Sommerfelt
tillitsvalgt.ean@outlook.com
Møt oss
Greenhouse Oslo
Schweigaards gate 34C
0191 Oslo
Kom gjerne på besøk! Ta kontakt på post@effektivaltruisme.no for å høre om vi er på kontoret.
Post
Postboks 9300
Grønland
0134 OSLO