Sekretariatet
Koordinerer aktivitet i EA Norge og følger opp medlemmene
Eirin Evjen
Generalsekretær (mediekontakt)
Jørgen Ringvold Ljønes
Assisterende generalsekretær

jørgen@effektivaltruisme.no
Styret
Tar strategiske valg på vegne av medlemmene våre
Anna Ljønes Ringvold
Therese Larsen
Økonomiansvarlig, styremedlem

therese@effektivaltruisme.no
Vegard Blindheim
Sindre Tuset
Lokallagsledere
Kontakt dem for mer informasjon om hva du kan gjøre der du bor
Vegard Blindheim
Effektiv Altruisme NTNU
Anders Kuvaas Herting
Effektiv Altruisme UiO
August Aalstad
Effektiv Altruisme NMBU
Victoria Norheim
Effektiv Altruisme Bergen
Håkon Sandbakken
Effektiv Altruisme Oslo
Møt oss
Vi har kontorer midt i Oslo sentrum. Kontakt oss på post@effektivaltruisme.no for å se om vi er hjemme!
Som medlem får du:


– Invitasjon til egne arrangementer i regi av oss og andre vi samarbeider med
– Invitasjon til et livlig internforum på Slack, kun for medlemmer
– Stemmerett på Landsmøte
– Gi din støtte til det Effektiv Altruisme Norge står for og jobber med
– Mulighet til å være med på prosjekter i regi av EA Norge, hvis du vil


Er du allerede medlem av en av lokalgruppene våre, ved NTNU, UiO eller i Bergen, så er du også automatisk medlem av Effektiv Altruisme Norge og trenger ikke melde deg inn.