Hva betyr det å ha drømmejobben?

Eirin M. Evjen
Denne artikkelen er oversatt og tilpasset fra 80,000 Hours, en organisasjon som forsker på meningsfulle karriereveier. Vi ville gjøre den tilgjengelig på norsk på våre nettsider, men du kan lese originalen fra april 2017 her. Vi anbefaler å høre på podkasten deres og å melde seg på nyhetsbrevet for å få tips om stillingsutlysninger.

Vi har alle lyst på drømmejobben, men hva innebærer det egentlig?

Noen drømmer om å jobbe med det de brenner for, og andre vil bare ha en enkel jobb som er godt betalt. 80,000 Hours, en organisasjon som forsker på meningsfulle karrierer, har gjennomgått over 60 studier for å finne ut hva drømmejobben egentlig er. De fant seks viktige ingredienser til drømmejobben, og ingen av de handler om høy lønn eller å bare følge lidenskapen din.
Kort fortalt
For å finne drømmejobben, se etter:
 1. Engasjerende arbeidsoppgaver
 2. Arbeid som hjelper andre
 3. Arbeid du mestrer
 4. Støttende kolleger
 5. Mangel på store negative faktorer
 6. Arbeid som passer med resten av livet ditt
Å tjene masse penger er overvurdert

Det er en klisjé at du ikke kan kjøpe deg lykke, men samtidig er det mange som nevner finansiell sikkerhet som en viktig faktor når de velger karrierevei. Også når folk blir spurt om hva som skal til for at de får et bedre liv er det mange som svarer penger. Men har de rett?

Studier viser at penger faktisk gjør deg mer lykkelig, men bare litt.

En stor undersøkelse i USA viste at hvor tilfredse folk er med livene sine påvirkes en del av hvor mye inntekt de har, men bare opp til et visst inntektsnivå. Jo mer folk tjener, jo mindre påvirker penger hvor tilfredse de er.
Fra: High income improves evaluation of life but not emotional well-being av Daniel Kahneman og Angus Deaton (lenke).
Daniel Kahneman og Angus Deaton analyserte dataene fra undersøkelsen, og fant at inntekt hadde enda mindre å si på hvor lykkelige, triste og stressa de var.
Fra: High income improves evaluation of life but not emotional well-being av Daniel Kahneman og Angus Deaton (lenke).
Grafen over viser at når man tjener over $75.000 så har ikke økt lønnsnivå noe å si på hvor lykkelige, triste eller stressa folk er. Dette er kanskje ikke så overraskende: Flere av oss kjenner noen som tjener masse i jobben sin, men likevel er ulykkelige.

En viktig presisjon er at denne undersøkelsen viser husholdningens inntekt. En samlet inntekt på $75.000 tilsvarer omtrent et individuelt inntektsnivå på $40.000 dersom du ikke har barn.

I følge 80,000 Hours kan du tilpasse dette tallet til deg selv ved å gjøre følgende beregninger:

 • Disse tallene er fra 2009. På grunn av inflasjon blir $40.000 omtrent $49.000 i 2020, eller 470.000kr.
 • Deretter kan du legge til ca 150.000kr per person i husholdningen som avhenger av din inntekt.
 • Legg til 50% dersom du bor i en dyr by, eller reduser med 30% dersom du lever i et billigere område.
 • Legg til noe mer dersom du er spesielt motivert av penger, eller fjern noe dersom du lever veldig sparsommelig.
 • Legg til 15% for å kunne spare til pensjon.

Disse tallene er basert på at man bor i USA. Tallene vil trolig være noe annerledes i Norge, men denne øvelsen kan likevel fungere som et godt utgangspunkt for å finne ditt ideelle inntektsnivå.
Ikke nøy deg med en enkel jobb

Mange sier de ønsker å finne en enkel jobb som ikke er så stressende. 80,000 Hours har undersøkt en del av forskningen om stress, og funnet at høyt nivå av stress kan være dårlig for deg, men ikke i alle tilfeller. I hvilken grad jobben din har gode eller dårlige effekter ser ut til å avhenge av følgende variabler:

 • Hvor krevende er oppgavene? De bør være utfordrende men også mulige for deg å gjennomføre.
 • Hvor lenge varer de stressende periodene på jobb? Det går fint med korte tidsfrister i ny og ne, men det bør ikke være langvarige perioder med stress uten en klart definert slutt.
 • Hvor mye kontroll har du over arbeidsoppgavene dine? Forskningen viser at krevende oppgaver er mindre stressende dersom du har stor grad av autonomi og kontroll over hvordan du jobber.
 • Har du god støtte blant venner, familie og kollegaer? Dersom du er sosialt isolert vil det være vanskeligere å gjennomføre korte tidsfrister og vanskelige oppgaver.

Dette betyr at du ikke bør unngå stress og ansvar, men sørge for at arbeidsplassen tilrettelegger for at stresset du opplever er kortvarig, at du har kontroll og har god sosial støtte fra de rundt deg.
Som grafen over illustrerer: Målet bør være å ha en jobb der det som forventes av deg passer med dine ferdigheter. I stedet for å se etter enkle jobber uten noe stress bør du prøve å finne en arbeidsplass med gode støttefunksjoner og meningsfulle arbeidsoppgaver, og deretter finne muligheter for å utfordre deg selv.
Seks viktige ingredienser til drømmejobben

80,000 Hours har gjennomgått forskning på positiv psykologi og jobbtilfredshet og funnet seks viktige ingredienser som utgjør drømmejobben. Du finner mer informasjon om forskningen de har basert seg på her.

1. Engasjerende arbeidsoppgaver
Det som virkelig har noe å si er ikke lønnen din, status, type organisasjon eller selskap, men hva du faktisk gjør hver dag, time for time.

Engasjerende arbeid innebærer å gjøre oppgaver som holder på oppmerksomheten din og bidrar til at du kommer i flytsonen. Det er grunnen til at en time der du fyller inn et regneark kan føles ut som varer evig, men en time der du spiller ditt favoritt dataspill kan føles ut som ti minutter. Dataspill er spesielt gode på å engasjere spilleren.

Hva bidrar til denne forskjellen? Hvorfor er dataspill så engasjerende, mens mange administrative oppgaver ikke er det? I følge forskere er det spesielt fire viktige faktorer:

 1. Friheten til å bestemme hvordan du skal utføre ansvarsoppgavene dine.
 2. Klare oppgaver, der starten og slutten er tydelig definert.
 3. Varierende type oppgaver.
 4. Tilbakemeldinger på arbeidet ditt, slik at du vet hvor godt du gjør det.
Disse faktorene er riktignok ikke tilstrekkelige for å ha drømmejobben, hvis ikke kunne du spilt dataspill hver dag.

2. Arbeid som hjelper andre
I tillegg til å ha engasjerende arbeidsoppgaver er det avgjørende å hjelpe andre for å føle at det man gjør er meningsfullt. Du kan hjelpe andre gjennom karrieren din, men også gjennom donasjoner eller frivillig arbeid.

Flere og flere studier viser at å hjelpe andre er avgjørende for livstilfredshet. De som jobber frivillig er sunnere og mindre deprimerte. En randomisert studie viste at å gjøre tilfeldige gode gjerninger mot andre gjør deg lykkeligere. En annen studie fant at de som donerer til gode formål er like tilfredse som de som tjener dobbelt så mye som dem.

Det kan være stor forskjell på hvilke jobber og donasjonsmuligheter som hjelper flest mulig andre. For å lære mer om meningsfulle jobber, les 80,000 Hours sine grunnleggende ideer om hvordan å hjelpe andre gjennom karrieren sin. Dersom du vil utforske hvordan du kan hjelpe flest mulig med pengene dine, sjekk ut gieffektivt.no som gjør det mulig å donere til noen av de mest effektive bistandsorganisasjonene. I tillegg kan du sette opp en veiledningssamtale med oss i Effektiv Altruisme Norge for å få skreddersydde råd om hvordan du kan bruke dine ressurser, enten det er tid, penger eller kunnskap, for å bidra til en best mulig verden.

3. Arbeid du mestrer
Å gjøre arbeid der du utmerker deg gir mestringsfølelse - en viktig faktor for hvor tilfreds du er med livet ditt. Dersom du er veldig flink til noe gir det deg også større muligheter for å forhandle deg fram til de andre ingrediensene som er viktig for drømmejobben, som å jobbe på meningsfulle prosjekter og ha engasjerende oppgaver.

Uansett viser det seg at i hvilken grad du mestrer noe er viktigere enn hvor interessert du er i det. For eksempel, dersom du elsker grafisk design men ikke er så flink til det er det store sjanser for at du vil ende opp med å gjøre kjedelige grafiske oppgaver for selskaper du ikke bryr deg om.

Dette betyr ikke at du burde gjøre arbeidsoppgaver som du allerede mestrer. I stedet burde du se etter områder og type arbeid der du har potensiale til å utmerke deg.

4. Støttende kolleger
Når man visualiserer drømmejobben er det vanlig å fokusere på selve stillingen, men hvem du jobber sammen med er nesten like viktig. En dårlig sjef kan ødelegge selv den perfekte stillingen, og kjedelig arbeid kan bli gøy dersom du gjør det med en god venn.

Du trenger riktignok ikke å bli venner med alle på jobben, og heller ikke like alle kollegene dine. Det som er viktig er i hvilken grad du kan få hjelp fra kollegene dine når du møter på problemer. Sosial støtte på arbeidsplassen er en stor faktor når det kommer til hvor mye man trives i jobben.

Det kan faktisk også være viktig at noen av kollegene dine har ulike meninger enn deg og at dere ikke alltid kommer godt overens. Slike mennesker gir ofte veldig nyttige tilbakemeldinger så lenge de bryr seg om at du gjør det bra. Dette er fordi de gjerne sier det som det er og kan gi et annerledes perspektiv.

5. Mangel på store negative faktorer
For å trives i jobben er det også avgjørende hvilke faktorer som ikke er tilstede. Følgende faktorer bidrar til misnøye med jobben:

 • Lang pendlevei, spesielt om store deler innebærer å sitte i kø.
 • Lange arbeidsdager.
 • Et lønnsnivå som du føler er urettferdig.
 • At du er usikker på om du vil få fortsette i jobben.
Disse høres kanskje åpenbare ut, men de er vanlige å enten glemme eller undervurdere når man leter etter jobb. De negative konsekvensene ved en lang pendlevei kan være nok til å overskygge andre positive faktorer ved jobben.

6. Arbeid som passer med resten av livet ditt
Du er ikke nødt til å få alle ingrediensene for et meningsfullt liv fra jobben din. Det er mulig å finne en jobb som dekker inntektsbehovet og heller finne et spennende sideprosjekt, jobbe frivillig, drive med filantropi eller bygge gode relasjoner utenfor jobben.

Det er viktig å se helhetlig på hvordan jobben passer inn med resten av livet. For eksempel, lar jobben deg bo i den byen du ønsker å bo i? Gir den deg tid til å ta vare på de forholdene du har? Går den ut over andre viktige personlige prioriteringer?
Kort oppsummert: Bli god på noe som hjelper andre

Dersom du er interessert i å få drømmejobben anbefaler 80,000 Hours ikke å følge lidenskapen din, men heller bli god på noe som hjelper andre.

Det er viktig å bli god, fordi dersom du finner noe du er god på som også hjelper andre vil du få flere muligheter til å finne en jobb som du trives i og som har de andre viktige ingrediensene - engasjerende arbeid, støttende kolleger, mangel på store negative faktorer og at det passer med resten av livet.

Det viser seg at du kan ha en jobb som virker perfekt på alle andre måter, men fortsatt føle at det du gjør er meningsløst. Derfor bør man sette det å hjelpe andre først, og deretter finne noe du er dyktig på. Da er det sannsynlig at du vil bli lidenskapelig opptatt av det du gjør.

Dette har både 80,000 Hours og vi erfart i vår karriererådgivning. Dersom du ønsker å ha en meningsfull jobb anbefaler vi å sjekke ut 80,000 Hours sine nettsider og vurdere å sette opp en veiledningssamtale med oss i EA Norge for å få hjelp til å finne ut hva drømmejobben betyr for deg.

»