EA Giverportal
En måte å hjelpe på er å donere til de mest effektive organisasjonene, men det er vanskelig å finne disse organisasjonene. Derfor har vi opprettet EA Giverportal - et sted man kan donere til noen av de mest effektive tiltakene innen fire ulike saksområder. De fire ulike saksområdene er global helse og fattigdom, dyrevelferd, langsiktig fremtid og meta-EA. Dette er fire områder der vi har stor tro på at vi kan utrette store forskjeller.

Hvert saksområde har eget kontonummer, og donasjonene vil bli videredonert etter gitte regler. Disse står i beskrivelsen nedenfor. Det kan hende at reglene endres i fremtiden, eller at vi ansetter fondsforvaltere. Det er derfor viktig å jevnlig sjekke hva pengene går til dersom man setter opp regelmessige overføringer i nettbanken. Vi forventer å følge den regelbaserte løsningen gjengitt under minst til og med mars 2019. Det vil annonseres minst en måned i forveien dersom noe endres.

Ettersom EA Norge er godkjent for skattefradrag fra og med 2018 vil alle donasjoner gitt gjennom giverportalen gi grunnlag for skattefradrag. I 2018 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for en samlet årlig verdi på opp til 40 000 kroner. Dette innebærer opptil 9 200 kroner mindre å betale i skatt (23% skattesats). I 2019 kan du få fradrag for en samlet årlig verdi på opp til 50 000 kroner. Les mer om skattefradrag her.


Global helse og fattigdom
Kontonr.: 1506.17.62520

Pengene blir videredonert til Stiftelsen Effekts anbefalte organisasjoner etter deres standardfordeling. Du kan lese mer her.
Dyrevelferd
Kontonr.:1506.17.62490

Pengene blir videredonert til EA Funds Animal Welfare Fund. Du kan lese mer om det her.
Langsiktig fremtid
Kontonr.: 1506.17.62504

Pengene blir videredonert til EA Funds Long-Term Future Fund. Les mer om det her.
Meta-EA (EA Norge)
Kontonr.: 1506.17.62539

Pengene går til drift av EA Norge. Ta kontakt på giver@effektivaltruisme.no om du ønsker mer informasjon hva EA Norge bruker pengene på.

Les om hva som skjer dersom EA Norge får overskuddslikviditet her.
Juridisk merknad
Effektiv Altruisme Norge er forpliktet av juridiske grunner til å reservere seg retten til å bestemme den endelige bruken av donasjoner gitt til disse fondene. Styret i Effektiv Altruisme Norge har imidlertid vedtatt å videreføre donasjoner etter de enkle reglene beskrevet ovenfor. Det foreligger heller ingen planer om å gå vekk fra dette. Effektiv Altruisme Norge tar ingen gebyrer og donerer videre hele summen som angitt etter reglene.
Som medlem får du:


– Invitasjon til egne arrangementer i regi av oss og andre vi samarbeider med
– Invitasjon til et livlig internforum på Slack, kun for medlemmer
– Stemmerett på Landsmøte
– Gi din støtte til det Effektiv Altruisme Norge står for og jobber med
– Mulighet til å være med på prosjekter i regi av EA Norge, hvis du vil


Er du allerede medlem av en av lokalgruppene våre, ved NTNU, UiO eller i Bergen, så er du også automatisk medlem av Effektiv Altruisme Norge og trenger ikke melde deg inn.