banner.png
 

 

Gå til søknadsskjema

 

Alle studenter i Trondheim kan søke uansett hva de studerer og hvor lenge eller kort de har studert.

Som medlem i EA NTNU får du være med i en gruppe av dyktige og engasjerte studenter som ikke bare vil prate om å gjøre en forskjell i verden, men også aktivt søke etter hvordan vi kan gjøre dette best mulig. Du vil få god opplæring i effektiv altruisme, rasjonell tankegang, begreper, parametre og metoder for å analysere og forstå verden. EA NTNU skal være en unik organisasjon der medlemmene blir utfordret, får drive spennende prosjekter og får utviklet sine evner og kunnskaper til det beste for verden.


Hva er det vi ser etter?
Medlemmer av EA NTNU forventes å dele vår grunnholdning om alle menneskers likeverd og ønske om å bidra til en best mulig verden, uten å diskriminere etter nasjonalitet, etnisitet, kjønn, legning eller tro. Utover dette trenger du ikke være enig i alt som kalles effektiv altruisme. Tvert i mot, det er en fordel om vi har et mangfold av meninger for å unngå blindsoner og gruppetenkning. Målet er en best mulig verden, metoden kan - og burde - alltid diskuteres.

Vi ønsker studenter som er:

 • Ansvarsbevisste
 • Rasjonelle
 • Engasjerte

Som medlem av EA NTNU forventes det at du prioriterer ditt verv i hverdagen, at du tar ansvar og ønsker å bruke tid på EA-arbeid. Vi har arbeidsmøter ukentlig, der alle samles og jobber i grupper med aktuelle prosjekter. Møtene våren 2017 vil være onsdager kl 18-21, så denne tiden må du sette av til EA-arbeid. I tillegg har vi et lengre møte fra 14-19 den siste søndagen i hver måned med internkursing, felles middag og/eller sosiale aktiviteter. Det meste av prosjektarbeid vil foregå i fellesskap på møtene, og har derfor satt av spesifikk tid til dette. Likevel må man være forberedt på at noe arbeid også vil falle utenfor møtetidene i perioder, f.eks. ved arrangement vi organiserer eller kommunikasjon med andre utenfor EA NTNU. Vi avslutter semesteret ved forelesningsslutt og har ingen normal aktivitet i eksamensperioden.

Er du usikker på noen av disse punktene oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, eller notere det i søknaden så vi eventuelt kan ta det opp på intervjuet.

Hvordan jobber vi?

Vår arbeidsmodell er bygd på selvstyrte team på prosjektbasis. Styret har ansvaret for å lage og presentere prosjektplaner for nye prosjekter til gruppen. Hvert medlem kan da melde seg til den eller de prosjektene som de helst vil jobbe med. Hvis nok medlemmer velger å arbeide med et prosjekt utgjør de teamet som skal gjennomføre dette prosjektet innen den tiden som er satt av. Etter prosjektperioden er over og/eller prosjektets mål er oppnådd velger man nye prosjekter og dermed nye team å jobbe i.

 

Eksempler på prosjekter, arrangementer og kampanjer vi har hatt:

 • Åpne lunsjmøter med innlegg og foredrag fra Unicef, Leger Uten Grenser, Kristin Clemet (tidligere kunnskapsminister), karriererådgivere fra 80.000 Hours, helseøkonom Hans Olav Melberg, konsulentnettverket Prospera ++

 • Foredrag og Q&A sessions med Utenriksminister Børge Brende, filosof Peter Singer og professor Alan Fenwick fra SCI/London Imperial College.

 • Samtale mellom HKH Kronprinsesse Mette-Marit og dr. Tore Godal i R2 på Gløshaugen

 • Innsamlingskampanjen Living On Less hvor vi i tre dager spiser mat tilsvarende det å leve under fattigdomsgrensen og samtidig samler inn penger til noen av verdens mest effektive bistandsorganisasjoner.

 • Stor spørreundersøkelse blant studenter i Trondheim for å kartlegge deres givervaner, holdninger til bistand og kunnskap om verdens utviklingsnivå.

 • Stor lobby-kampanje for å påvirke personer med stor påvirkningskraft i form av penger, beslutningsmyndighet eller publikum. Inkluderer bl.a. møter med politikere og UD.

 • Medieopptredener (intervju, artikler, innlegg, debatter) i NRK (radio og nett), Aftenposten, Klassekampen, Dagbladet, Vårt Land og Bistandsaktuelt.

 • Mindre arrangementer som besøk hos andre organisasjoner (IUG, FN-studentene, Grønn Ungdom ++), åpent kurs i personlig produktivitet og foredrag om tropesykdommer.

 • Interne arrangementer som nybegynnerkurs, kreativitetskurs, standkurs, hyttetur, Hangouts på Lyche, Sushi-kveld og TED-maraton.

 

I perioden fremover tenker vi å blant annet jobbe med:

 • Kartlegge hva vi vet om effektive klimatiltak

 • Påvirke politikere og de politiske partiene frem mot Stortingsvalget i 2017

 • Samarbeide med Pokerforbundet for å fremme REG i Norge

 • Organisere ny Living On Less-kampanje

 • Fortsette den høye aktiviteten vi har i media

 • Starte en større debatt om standarder innen bistandsarbeid

 • Utvide arbeidet for å kartlegge og skape bevissthet rundt veldedighetskannibalisme

Opptaksprosessen
Senest noen dager etter du har sendt inn søknad vil du høre fra oss. Da vil vi innkalle deg til et lite intervju om du er en aktuell kandidat. Se ellers EA NTNU sine sider, vår Facebookside eller send spørsmål du eventuelt har på epost.

 
 

Søk i dag!

powered by Typeform