Ønsker du å bidra?
 

Andre som kan tenke seg å være med på prosjekter eller kanskje starte opp ny aktivitet kan sende en epost til post@effektivaltruisme.no

Vi vil gjerne møte deg og finne ut hva vi kan gjøre sammen!

  • ntnu@effektivaltruisme.no

  • uio@effektivaltruisme.no

  • bergen@effektivaltrusime.no

Ønsker du å donere til EA Norge? Det kan du gjøre ved å overføre penger til kontonummer 1506.01.05879 eller trykke på "Doner" nederst på siden. Hva pengene er brukt på og hvilken aktivitet styret planlegger i tiden fremover kan du lese om i kvartalsoppdateringene til medlemmene.

 

På Facebook-gruppen Effektiv Altruisme Norge kan man delta i diskusjoner og holde seg oppdatert om aktuelle arrangementer og saker.

Nyhetsbrevet til EA i Norge gir deg en god oppsummering av aktuelle saker og fremtidige planer.

 
 

Våre ressurssider er et godt sted å starte hvis du ønsker å lære mer om effektiv altruisme. I tillegg kan du få mer informasjon om hvordan man som enkeltindivid kan bidra mest mulig med den tiden og de ressursene man har her

 
 


Våre anbefalte organisasjoner er våre beste tips til hvor du bør donere hvis du ønsker størst effekt med dine penger. Anbefalinger er basert på GiveWell.

Givewell.org er en uavhengig organisasjon som samler inn informasjon om ulike bistandsorganisasjoner og gjør grundige analyser av dem og arbeidet de gjør. Deretter prøver de å finne de aller beste tiltakene hvor man som donor kan få skape mest positiv forskjell ved å donere. Dette er organisasjoner som vi vet er svært effektive, som driver med neglisjerte saksområder og som har mulighet til å utvide sine effektive aktiviteter videre.

Sjekk ut vår karriereguide for å få tips om hvordan du kan bruke dine evner og kunnskap til å skape størst mulig positiv forskjell i verden.

80,000 Hours er en uavhengig organisasjon som er i verdensklasse innen forskning på strategiske karrierevalg. Mange av de vanlige rådene er i realiteten ikke basert på forskning, men gamle forestillinger som blir gjentatt videre uten at de blir testet. 80,000 Hours går grundig til verks og gjør sine resultater gratis tilgjengelig for alle på sine nettsider. Der kan du ta raske tester for å få en grov oversikt over hvilke karriere som kan være passende for deg. Du kan også gå dypt inn i deres analyser på fordeler og ulemper av ulike karriere og strategier.