Du befinner deg i en unik posisjon i tid og rom. Aldri før har vi levd så lenge som i dag, med så mange ressurser tilgjengelig. Gratis utdanning og teknologi gir oss tilgang på all verdens kunnskap, og aldri før har mulighetene for oss som ønsker å gjøre en forskjell vært større. Ved å tenke strategisk i vår innsats for å redde liv og skape utvikling kan vi få superkrefter.

Effektiv Altruisme er en voksende sosial bevegelse basert på et ønske om å gjøre verden best mulig for alle, der vi bruker evidens og kritisk tenkning til å finne ut hvordan vi kan gjøre dette og har dristighet til å faktisk gjennomføre det. 

 

Våre verdier

Critical_thinking.png

NYSGJERRIGHET

Være søkende og åpen for å vurdere alle saker og tiltak, og så velge det som gir størst positiv effekt.

Open_mindedness.png

KRITISK TENKNING

Bruke evidensbasert og rasjonell tankegang for å finne de mest effektive måtene å forbedre verden på.

Global_empathy.png

GLOBAL NESTEKJÆRLIGHET

Verdsette alt sansende liv, uansett nasjonalitet, etnisitet, religiøs overbevisning eller artstilhørighet.


 

Ved å ta utgangspunkt i disse verdiene forsøker vi å finne ut hva man burde gjøre for å utgjøre en størst mulig positiv forskjell i verden.

 

Hva har størst effekt?

Scale.png

VEKSTPOTENSIAL

Vil fremskritt på dette området drastisk forbedre mange liv?

Tractability.png

RESSURSEFFEKTIVT

Vet vi at mer innsats og ressurser til dette området vil gjøre en betydelig forskjell?

Neglectedness.png

NEGLISJERT

Er området oversett eller undervurdert av de fleste andre?