Bli medlem av Effektiv Altruisme Norge

 

Effektiv Altruisme Norge ble opprettet i 2017 og er en landsomfattende medlemsorganisasjon for tilhengere av effektiv altruisme. Hvis du vil være med å støtte vårt formål om å utgjøre en størst mulig positiv forskjell i verden så kan du melde deg inn her!

 
powered by Typeform