Schistosomiasis Control Initiative

Les GiveWells fullstendige rapport på SCI her

En 'best buy' innen global helse

I store deler av Afrika sør for Sahara er parasittsykdommer et utbredt helseproblem. En av de største og mest neglisjerte er Schistosomiasis, som også kalles sneglefeber på norsk. Parasitten spres blant annet gjennom drikkevann og kan forårsake infeksjoner på interne organer, spesielt for personer med nedsatt immunforsvar eller som også er rammet av andre livstruende sykdommer. Sneglefeber rammer ca. 200 millioner mennesker som alle får får nedsatt livskvalitet og et vanskeligere liv, i tillegg til at det tar livet av rundt 280,000 mennesker hvert år. Særlig er det ødeleggende når barn rammes av sneglefeber, for dette hemmer deres naturlige utvikling og fører til skolefravær. At barn har en skole å dra til, en god lærer og alt annet de trenger, det hjelper lite når de blir holdt hjemme av parasittsykdommer.

Det finnes heldigvis gode tiltak mot dette problemet, og blant de største og mest erfarne på området er Schistosomiasis Control Initiative (SCI). Med metodene SCI bruker, koster det ikke mer enn 3 norske kroner per år for å helbrede et barn for sneglefeber. En randomisert studie utført i Kenya rundt tusenårsskiftet viser at medisiner for å helbrede sneglefeber resulterte i en 25 % økning i tilstedeværelse på skolen, og videre inn i voksen alder økte deltakelse i arbeidslivet med 12 % og lønnsutsikter med 23 %. Dette er altså et tiltak med langt større effekt enn midler til både skolebøker, uniformer eller stipend ville hatt.

Med støtte ifra individuelle donorer har SCI greid å utvide sitt arbeid til en rekke nye land gjennom flere pilotprosjekt. Landet som mottar størst andel av deres støtte er Etiopia, etterfulgt av blant annet Elfenbenskysten, Sudan, Kongo, Madagaskar og Mosambik. Ettersom SCI har demonstrert kostnadseffektiviteten til disse prosjektene gang på gang, og ønsker å videreføre disse utover landene nevnt ovenfor, vil støtte ifra individuelle donorer fremdeles spille en sentral rolle for deres virksomhet. Disse pilotprosjektene er dessuten viktige for at SCI skal lykkes med å etablere nasjonale program for å bekjempe parasittsykdommer som sneglefeber, som et ledd på vei mot fullstendig utryddelse fra hele regioner og så verden - på sikt.

Donér til Schistosomiasis Control Initiative her

Effektiv Altruisme

Effektiv Altruisme Norge v/ studentgruppene på NTNU og UiO