Deworm the World Initiative (Evidence Action)

Les GiveWells fullstendige rapport på DtWI her
 

Ormekurens lobbygruppe

Deworm the World Initiative (DtWI) er et prosjekt ledet av organisasjonen Evidence Action som utvikler, evaluerer og driver lobbyvirksomhet for ormekurer, eller «deworming.» Infeksjoner med parasitt-ormer er et stort helseproblem i utviklingsland. Over 200 millioner mennesker er rammet av ormen schistosomiasis, som forårsaker en lang rekke alvorlige helseproblemer. Ormekurer er billige (ca 0,5 dollar per behandling) og effektive mot både schistosomiasis og flere andre parasitt-ormer. De anses derfor som en enkel måte å forbedre folks levekår. Forskning viser at mottakere av ormekurer, som resultat av bedre helse, går lengre på skole, tjener mer og er bedre ernært. DtWI hjelper myndigheter med både utvikling, evaluering, opplæring og markedsføring i forbindelse med omfattende ormekur-programmer. De siste årene har DtWI samarbeidet med myndigheter i blant annet India og Kenya om gjennomføringen av ormekur-prosjekter som har nådd flere titalls millioner barn.  

 

Hva brukes pengene til?

Siden DtWI ikke selv utfører medisineringen, går organisasjonens midler med til administrasjon av og oppsyn med ormekurprosjektene. Dette innebærer for eksempel opplæring av medhjelpere, datainnsamling, teknisk assistanse, markedsføring og utvikling av nye prosjekter. DtWIs fremgangsmåte gjør det vanskelig å anslå hvor mange ormekurer en donasjon vil bidra til. Selve gjennomføringen av ormekurprosjektene finansieres i stor grad av lokale myndigheter.

 

Er DtWI effektivt?

DtWI anbefales av den toneangivende organisasjonen GiveWell fordi de med stor sannsynlighet kan utrette mye med donasjonene de får. Likevel er det knyttet store utfordringer til målingen av organisasjonens effekt siden de ikke gjennomfører ormekurprogrammene selv. Dersom DtWIs arbeid gjør at lokale myndigheter iverksetter ormekurprogrammer som ellers aldri ville blitt gjennomført, vil DtWIs bidrag ha stor effekt. Selv om det er vanskelig å vurdere hva som ville ha skjedd uten DtWIs bidrag i et område, har de fleste ormekurprogrammer i India skjedd i områder hvor DtWI har vært involvert. Givewells samtaler med offentlige tjenestemenn i India forsterker inntrykket av at DtWIs bidrag har vært essensielt for iverksettingen av ormekurprogrammene. Et annet moment er hvorvidt DtWIs bistand gjør de aktuelle ormekurprogrammene mer effektive. På dette feltet er det dessverre begrenset med bevismateriale.

Donér til Deworm the World Initiative her

Effektiv Altruisme

Effektiv Altruisme Norge v/ studentgruppene på NTNU og UiO