EA Norge har fått ny tillitsvalgt

Det er vår store glede å meddele at Andreas Stråbø Normann har takket ja til vervet som tillitsvalgt for EA Norge!

DSC_1210.JPG

Vi er veldig fornøyd med at han ønsker å tre inn i denne viktige rollen, og vi er overbevist om at det styrker organisasjonen vår å ha ham som verge over medlemmenes sikkerhet. I denne posten ønsker vi i styret tydeliggjøre viktigheten av denne rollen og å gi medlemmene i organisasjonen en mulighet til å bli mer kjent med Andreas, slik at han er en naturlig person å snakke med om det skulle være nødvendig.

På landsmøtet i januar var en av de store vedtektsendringene som ble gjennomført at Effektiv Altruisme Norge skal ha en tillitsvalgt, beskrevet i §7 av vedtektene.


§ 7 Organisasjonens tillitsvalgt
a) Organisasjonens tillitsvalgt er et uavhengig verv som medlemmer, styremedlemmer, frivillige og ansatte kan kontakte for å få støtte til personlige utfordringer og konflikter knyttet til EA Norges aktivitet og medlemmer.
b) Organisasjonens tillitsvalgt velges av Landsmøtet ved simpelt flertall for én periode frem til neste landsmøte. Landsmøtet kan delegere utnevnelse av organisasjonens tillitsvalgt til styret.
c) Ingen styremedlemmer eller lønnede ansatte kan samtidig være organisasjonens tillitsvalgt, men personen må være medlem av EA Norge.
d) Ved interne konflikter, varsling, brudd på vedtekter eller etiske retningslinjer eller andre forhold som kan være skadelig for medlemmer, EA Norge eller personer utenfor organisasjonen skal organisasjonens tillitsvalgt involveres på et tidlig tidspunkt.
e) Organisasjonens tillitsvalgt skal etterstrebe å ha integritet, tillit fra og kjennskap til alle medlemmer i EA Norge.

Målet med å ha en tillitsvalgt er at organisasjonen får en tydeligere kontaktperson for medlemmer som opplever vanskelige situasjoner og konflikter knyttet til virksomheten i organisasjonen. Det gir oss også en klarer prosedyre knyttet til varslingssaker.

For oss er det viktig at den tillitsvalgte faktisk har tillit i medlemsmassen, og I framtiden er det naturlig at denne rollen blir valgt på landsmøtet, men fordi rollen er helt fersk så landsmøtet det best at styret pekte ut en kandidat for det første året. I styret har vi lagt stor vekt på å gjøre denne prosessen så gjennomsiktig som mulig ved å aktivt be om forslag fra medlemmene direkte og og gjennom poster til medlemsmassen i sosiale medier.

Andreas jobber som vann- og avløpsingeniør i Sweco. Han er 29 år, og kommer opprinnelig fra Bodø, men har bodd i Oslo siden 2008 (med unntak av et halvt år på Filippinene og ett år i Tanzania). Han er veldig glad i brettspill, kaffe, kona Aurora (27) og sønnen Ingvald (4 mnd), ikke nødvendigvis i den rekkefølgen. Han sier selv han vil være et kontaktpunkt og støtteperson for medlemmene, ikke bare i de veldig store sakene, men også mindre ting.
Om vi vil kontakte Andreas når du ham på 97165300 eller på slack @andreassn.