Let my dataset change your mindset

Tirsdag morgen mistet verden en utrolig viktig tenker og bidragsyter i Hans Rosling (1948-2017). Han vil bli sårt savnet verden rundt, og vil bli husket som mannen som gjorde statistikk og grafer kule igjen. Gjennom sine karismatiske TED-talks, sympatiske historier og geniale infografikk satte han, og organisasjonen hans GapMinder, fakta og data i rampelyset. Han har blitt kjent ikke bare for hans ideer og kunnskap innen global helse og statistiske metoder, men spesielt også for hans driv og engasjement som så tydelig kommer frem i det han gjør.

 Foto: Nilsson, Stefan/ GapMinder Foundation

Foto: Nilsson, Stefan/ GapMinder Foundation

I senere år har han vært professor i internasjonal helse ved Karolinska institutet. Han reduserte denne stillingen i 2007 da han satset på GapMinder, en “faktatank” med mål om å “unveil the beauty of statistics for a fact based world view”. Hans Rosling arbeidet for nettopp dette: et faktabasert verdenssyn. Dette høres kanskje ikke så kontroversielt ut, men gjennom en undersøkelse utført i Sverige og Storbritannia av GapMinder kom det fram at folk flest hadde et svært skjevt bilde av hvordan verden egentlig var. Denne undersøkelsen kalles “The Ignorance Project”, og resultatene av prosjektet viste at det var spesielt lite kunnskap om utviklingen innen helsesektoren i Asia.


GapMinder består blant annet av et statistisk verktøy der hvor langt verden egentlig har kommet blir presentert på en lettfattelig og intuitiv måte. Dette verktøyet kalles Trendalyzer og er tilgjengelig på gapminder sine nettsider. I Trendalyzer kan man sammenligne data fra land og verdensregioner generelt innen en rekke utviklingsindikatorer. Å utforske verktøyet på nettsidene er så klart ikke like underholdende som å se Hans Rosling engasjert demonstrere og følge boblene langs skjermen i sine foredrag.

Arbeidet til Hans Rosling, sammen med sønnen Ola Rosling og svigerdatteren Anna Rosling Rönnlund, har bidratt til at vi i dag har et klarere bilde av hvordan verden egentlig er. Et faktabasert verdenssyn viser oss hvor langt vi har kommet, men også hva vi har gjort rett og hva vi har gjort galt. På grunn av dette er GapMinder og spesielt Hans Roslings kamp for en bedre forståelse av verden veldig viktig for oss i Effektiv Altruisme NTNU. I videoen ovenfor oppfordrer han: "Let my dataset change your mindset!". Hans arbeid har ihvertfall endret vårt mindset.

Vi håper videre at mer kunnskap om hva som fungerer innen bistand vil være med på å endre givere og de som bevilger bistandsbudsjettet sine mindset. Et fokusområde Hans Rosling har lagt ekstra mye vekt på er barnedødelighet og helse. Som han sa i et foredrag i 2006: "(...) it seems you can move much faster if you're healthy first than if you're wealthy first." Helsetiltak er en viktig prioritering for oss nettopp på grunn av at det utløser mange positive ringvirkninger spesielt når det kommer til utdanning.

I Effektiv Altruisme NTNU vil savnet etter Hans Rosling være stort, men vi håper å fortsette vårt arbeid mot en bedre verden med en brøkdel av hans engasjement og pågangsmot.