Svar til Mathilde Fastings kritikk av EA

- Se originalartikkel på Civita sine hjemmesider, 5. august 2016

 

Effektiv altruisme er et spørsmål

Effektiv altruisme er ikke en ideologi, men en metode og et spørsmål: Hvordan kan jeg gjøre mest godt med de ressursene jeg vil bidra med? Å svare på dette er utfordrende og komplekst, men det betyr ikke at det ikke er verdt innsatsen.
 

Mange tilhengere av effektiv altruisme har kommet med gode forslag til svar på spørsmålet over, men det er ikke disse forslagene i seg selv som er kjernen. Tilhengere av effektiv altruisme deler både ønsket om å bidra til en bedre verden for alle og en metodologi for å finne ut hvordan man best oppnår dette.

Fasting skriver:

Jeg mener det er utopisk å kreve at hver gang du skal gjøre noe godt, skal du gjøre det som i verdensperspektiv er det som er absolutt mest godt.

Dette er vi helt enig i, men vi behøver ikke la det perfekte bli det godes fiende. Effektiv altruisme krever ikke at man må finne det absolutt beste handlingsalternativet og at alt annet er forgjeves. Vi mener likevel at vi er nødt til å benytte de beste verktøyene vi har for å si noe om verden for å forsøke å svare på dette spørsmålet. Tilhengere av effektiv altruisme påstår ikke at de har fasiten på hva som er absolutt best, men vi mener en vitenskapelig fremgangsmåte kan sannsynliggjøre at et alternativ er bedre enn et annet.


Senere skriver Fasting:

Et kjent eksempel er myggnett mot malaria. I utgangspunktet redder det mange fra å dø av malaria, men man må også her stille spørsmål ved hvordan man kan vite at akkurat dette er godt? Og hva når andre ting er like gode? Å bare velge noen få ting gjør at vi må legge til grunn en helt urealistisk tro på at akkurat dette virker. Myggnettet for malaria har faktisk noen steder gjort at malariamyggen har utviklet resistens. Det kan være utilsiktede konsekvenser man ikke har oversikt over før etter lang tid.

Vi bruker en grundig, rasjonell og evidensbasert tilnærming som veier usikkerhet og risikoer for å finne mulige handlingsalternativer som kan gi et bedre liv til så mange som mulig. Vi mener det er et absolutt gode at myggnetting redder mange fra å dø av malaria. Ingen tiltak er derimot uten utilsiktede konsekvenser, slik som at malariamyggen noen steder ser ut til å utvikle resistens mot en type insektmiddelet. Dette er vi og GiveWell klar over og det er tatt med i vurderingen av Against Malaria Foundation (AMF). Du kan lese mer om resistens og påvirkningen GiveWell mener det har for effekten av AMFs arbeid her og hovedrapporten om AMF her. Vi vil legge til at WHO melder at de siste 15 årene er 6,2 millioner mennesker reddet fra malariadøden som følge av forebyggende tiltak som distribusjon av malarianetting.

Vi lever i en unik tid i verdenshistorien og på et unikt sted på kloden. Utviklingen har ført til enorme fremskritt innen helse, mat- og energiproduksjon, infrastruktur og kommunikasjon. Kraften som ligger i en vaksine er ufattelig for oss som har vokst opp uten kopper, poliomyelitt og meslinger. Vi som lever i Norge er dobbelt priviligerte ved at vi har tilgang på denne teknologien og samtidig lever vi i en stor materiell overflod.

En gjennomsnittlig lønn i Norge kvalifiserer deg til å være blant de 4% rikeste i verden. Teknologien, kunnskapen og rikdommen vår kombinert med vissheten om at det fortsatt lever 836 millioner mennesker i ekstrem fattigdom, 16 tusen barn dør hver dag av årsaker som lett lar seg forebygge og tropesykdommer som malaria gjenstår fortsatt å bekjempe, betyr at vi har muligheter til å redde og forbedre livene til ufattelig mange mennesker. Vi mener at med disse mulighetene følger et ansvar overfor de vi kan hjelpe. Vi bør dele av vår overflod av ressurser i tid, penger og evner for å gi flere mennesker muligheten til et selvstendig liv fri fra sykdom og ekstrem fattigdom. For oss høres Fastings oppfordring til å fokusere innover mot seg og sine i en tid som denne helt bakvendt ut.

Fasting setter spørsmålstegn ved om det er riktig å mene at alle mennesker er like mye verdt. Til det vil vi svare et ettertrykkelig, “ja”. Vi mener alle mennesker objektivt er like mye verdt. Dette er vanskelig å etterleve til det fulle, men moralske objektive sannheter har ingen forpliktelse til å være enkle. De er likefullt sanne. Andre menneskers verdi, og rett til et selvstendig liv hvor de kan utfolde seg, springer ikke ut av deres relasjon til meg eller deg.

I praksis vil tilhengere av effektiv altruisme, så vel som andre, være mest opptatt av sine nærmeste og føle et spesielt ansvar for dem. Heldigvis lever vi et land hvor våre grunnleggende behov er dekket, vi har gratis utdannelse og de fleste har et overskudd av ressurser selv etter å ha sikret behovene til sine nærmeste. Vi kan godt bruke mindre ressurser på det vi ikke trenger og mer til det beste for våre medmennesker i ekstrem fattigdom og nød, uten at det går ut over vår velferd.

Vi mener at det er et absolutt moralsk gode at ethvert menneske kan få vokse opp friskt og sunt, få en god utdannelse og blomstre som selvstendige mennesker. Enhver handling som bidrar til dette, alt annet likt, er en god handling. En handling som oppnår dette med mindre grad av kostnader og dårlige konsekvenser, altså en mer effektiv handling, er bedre. Slike handlingsmuligheter bør vi være på utkikk etter og gripe når vi kan.

 

-------------------------

Anna Ringvold, styreleder i EA NTNU

Jørgen Ljønes, administrativ leder i EA NTNU

Effektiv Altruisme

Effektiv Altruisme Norge v/ studentgruppene på NTNU og UiO