Åpent brev til stortingets utenriks- og forsvarskomitée om neglisjerte tropesykdommer

Til: Anniken Huitfeldt, Øyvind Halleraker, Christian Tybring-Gjedde, Elin Rodum Agdestein, Regina Alexandrova, Sylvi Graham, Trine Skei Grande, Svein Roald Hansen, Knut Arild Hareide, Trond Helleland, Liv Signe Navarsete, Harald T. Nesvik, Marit Nybakk, Jørund Rytman, Kåre Simensen, Bård Vegar Solhjell, Jonas Gahr Støre


Kjære komitée,

Vi er en gruppe som representerer private og offentlige organisasjoner, deriblant eksperter, leger, talsmenn og forskere. Vi deler en visjon om en verden fri for skadelige neglisjerte tropiske sykdommer (NTDer).* Vi er en del av en internasjonal bevegelse som ønsker å bidra til at Verdens Helseorganisasjon (WHO) når sine mål om å redusere og utrydde neglisjerte tropesykdommer innen 2020. Vi skriver til dere for å oppfordre Stortinget til å ta større del i det internasjonale arbeidet for å nå dette målet.

Neglisjerte tropesykdommer rammer over en milliard mennesker hvert år.** Disse påfører infeksjoner som kan føre til blindhet, misdannelser, kreft og økt risiko for HIV. Uten behandling vil den fysiske og kognitive utviklingen hos barn bli rammet, noe som fører til dårligere utdanning og svekket arbeidsevne som voksen. Det er også 44 millioner gravide kvinner som er infisert av hakeorm, noe som gjør dem mer utsatt for livstruende fødselskomplikasjoner og for å føde barn som er underutviklet.

WHO anser tiltak mot neglisjerte tropesykdommer som å være et av de mest effektive utviklingstiltakene. Arbeidet mot disse sykdommene har fått mer oppmerksomhet den siste tiden, og ulike organisasjoner har siden 2006 levert ut over fem milliarder doser medisiner for å behandle og forebygge sykdommene. Over 70 land har vist eierskap til denne saken ved å utforme planer for å bekjempe NTDer, og sommeren 2015 skrev G7 landene under på en deklarasjon der de lovet å bekjempe og utrydde disse sykdommene innen 2020.

Dette er skritt i riktig retning. Imidlertid mangler det fortsatt 200 millioner USD årlig for å nå WHOs mål for 2020.*** Vi ønsker at Norge skal ta del denne internasjonal alliansen ved å øke våre investeringer for å kontrollere og redusere NTDer. Bekjempelse av NTDer er en del av de nye bærekraftmålene for 2030 som verdens land har vedtatt. Norges bidrag vil være viktig for å nå dette målet.

* WHO inkluderer 17 ulike sykdommer innen denne betegnelsen. Se side 69 i WHOs tredje rapport om NTDer. http://goo.gl/tDMl1S

** Se executive summary, side xi, i WHOs tredje rapport om NTDer.

*** Tallet er tatt fra en rapport utarbeidet av Bill and Melinda Gates Fundation i samarbeid med WHO og andre partnere. http://goo.gl/pXW1jr


Med vennlig hilsen,


Jørgen Ljønes
Administrativ leder
Effektiv Altruisme NTNU

Bjørn Myrvang
Professor, leder for Kompetansesenter for import- og tropesykdommer
Oslo Universitetssykehus Ullevål

Eyrun F Kjetland
MD, PhD, Kompetansesenter for import- og tropesykdommer
Oslo Universitetssykehus Ullevål
University of KwaZulu-Natal (UKZN)

Jetmund Ringstad
Seksjonsoverlege infeksjon, dr.med.
Sykehuset Østfold

Torunn Nygård
Smittevernlege
Oslo Universitetssykehus

Gunnar Hoddevik
Tidligere overlege, MD, Virolog
Folkehelseinstituttet

Ørjan Olsvik
Professor, Institutt for medisinsk biologi
Universitetet i Tromsø

Are Næss
Professor emeritus, Universitetet i Bergen
Tidligere stortingsrepresentant, Hordaland KrF

Kristine Mørch MD, PhD
Leder i Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer
Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

Lars Thoresen
Spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer
Ringerike Sykehus

Svein Gunnar Gundersen
Professor, Universitetet i Agder

Sigve Holmen
PhD Stipendiat, det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

Siri L. Feruglio
Overlege, Cand. med.
Folkehelseinstituttet

Gunnar Aksel Bjune
Professor, avdeling for samfunnsmedisin
Universitet i Oslo

Anders Seim
Lege, daglig leder
HDI-Norge

Johanne Sundby
Professor, avdeling for samfunnsmedisin
Universitetet i Oslo

Asgeir Johannessen MD PhD
Forsker, kompetansesenter for import- og tropesykdommer
Oslo Universitetssykehus Ullevål

Mona Hjønnevåg
Klinisk spesialist i sykepleie

Kathrine Stene-Johansen
Forsker, Ph.D
Folkehelseinstituttet

Gunnstein Norheim
Forsker, Cand. pharm. PhD
Folkehelseinstituttet

Mogens Jensenius
Overlege, infeksjonsmedisinsk avdeling
Oslo Universitetssykehus

Trude Margrete Arnesen
Overlege, spesialist i samfunnsmedisin, MPH, dr. med
Folkehelseinstituttet

Gunnar Hasle,
MD, PhD
Reiseklinikken

Ursula-Georgine Småland Goth
Førsteamanuensis
Høyskolen i Oslo og Akershus

Lars Christian Bråten
LIS indremedisin
Ullevål sykehus

Neeraj Mistry
The Global Network NTD

Dr Peter Jourdan
Faculty of Medicine, School of Public Health
Imperial College London

Borghild Barth-H Roald
Professor, Institutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo

Kristine Lillebø
Lege, mikrobiologisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus

Effektiv Altruisme

Effektiv Altruisme Norge v/ studentgruppene på NTNU og UiO