Back to All Events

Hva vil vi med norsk bistand?

  • NTNU Dragvoll, rom D5 Trondheim, Sør-Trøndelag, 7049 Norway (map)

Bistandsbudsjettet utgjør omtrent 35 milliarder kroner av statsbudsjettet, likevel er temaet nesten fraværende i valgkampen – hvorfor? Er det politikerne eller velgerne som er problemet? Vi ser en økende sammenblanding av norske interesser og utviklingspolitikk, men kan man ivareta norske interesser og interessene til verdens mest fattige samtidig? Blir det effektiv bistand?

I panelet:

Tone Skogen, statssekretær i UD med ansvar for bistand (H)
Hilde Frafjord Johnson, tidligere utviklingsminister og generalsekretær i KrF
Heikki Holmås, stortingsrepresentant og tidligere utviklingsminister (SV)
Marit Nybakk, stortingsrepresentant og medlem av utenrikskomiteen (Ap)
Torild Skogsholm, tidligere generalsekretær i Care, sekretariatsleder for Venstre på stortinget (V).
 

Facebook-arrangementet finner du her.


Møtet arrangeres i samarbeid med Civita og finner sted i Trondheim på Dragvoll, rom D5, bygg 5, etasje n3.