Paneldebatt - Hva kan DU gjøre for å bekjempe global fattigdom?

  • Universitetet i Oslo Eilert Sundts hus

Verden har aldri vært så rik som den er nå, og potensialet for å løfte flere ut av fattigdom har aldri vært høyere. Listen over mulige tiltak for å bekjempe fattigdom er lang og krevende, og det er god grunn til å tro at de beste tiltakene er mange ganger så effektive som gjennomsnittstiltaket. Derfor er det viktig å tenke kritisk og bruke kunnskapen vi har til å finne ut hva som fungerer aller best.

Fattigdom er ett av de store problemene i verden som vi vil finne de mest effektive løsningene på. Vi har invitert tre eksperter med ulik bakgrunn til å dele sin kunnskap om hva som fungerer i kampen mot fattigdom, og ikke minst hva som er det viktigste DU kan gjøre.

Debattanter:

Vibecke Dixon - seniorrådgiver i NORADs avdeling for helse, utdanning og forskning

Haakon Gjerløw - stipendiat i statsvitenskap

Gunnar Bjune - samfunnsmedisiner med lang erfaring innen hjelpearbeid


Debatten vil ledes av Aksel Braanen Sterri, skribent i Dagbladet.

DET BLIR LETT SERVERING