Temamøte med 80K og GWWC

Robert Wiblin fra 80.000 Hours og ledere fra Giving What We Can går mer i dybden om sine organisasjoner.
Hyggelig og intimt møte med god mulighet til å stille spørsmål og delta i diskusjonene