Bistand – fungerer det?

Innledere: Kristin Clemet  (Civita/Norfund), Kim Gabrielli (Unicef) og Peter Jourdan (SCI)

September 24
Kick-off Lunsjmøte
January 29
Temamøte med SCI