Anbefalte bistandsorganisasjoner

 
 

Vi baserer oss på anbefalingene til GiveWell, en organisasjon med høy kompetanse, integritet og erfaring. De prøver å finne fremragende bistandstiltak som forbedrer verden mest mulig. GiveWell deler årlig ut flere millioner dollar fra Good Ventures til de beste organisasjonene. I tillegg kommer alle andre givere som følger deres anbefalinger. Les mer utfyllende om GiveWells anbefalte organisasjoner her og kriteriene de baserer seg på her.

Vi anbefaler de samme
neglisjerte, svært effektive organisasjonene fordi de har rom for mer ressurser og et betydelig vekstpotensial.


Les en mer utfyllende artikkel om AMF her.

Against Malaria Foundation

Forebygger malaria i Afrika sør for Sahara

Malaria er en av verdens største årsaker til tapte liv. Over 1 million personer – for det meste barn – dør hvert år av sykdommen. Ingen effektiv vaksine er enda på plass, med det betyr ikke at vi står uten våpen mot malaria. Impregnert myggnetting er en billig prevantiv løsning som forhindrer død og mange andre ikke-fatale lidelser fra malaria. Det koster kun rundt 35 kr per nett i produksjon og distribusjon. For hele rapporten om AMF les her.

Du kan donere til AMF gratis gjennom gieffektivt.no.

 

Les en mer utfyllende artikkel om SCI her.

Schistosomiasis Control Initiative (SCI)

Behandler parasittsykdommer i Jemen og Afrika sør for Sahara

SCI bekjemper neglisjerte tropiske sykdommer (NTDer) ved å hjelpe lokale myndigheter å dele ut medisiner i utsatte områder. Sneglefeber (schistosomiasis) rammer millioner hvert år, og, på tross av at det finnes rimelige medisiner, er den fortsatt neglisjert. Derfor har bidrag i kampen mot NTDer stor effekt. Les en utdypende artikkel om parasittbehandling her og om SCI her.

Du kan donere til SCI gratis gjennom gieffektivt.no. Les en norsk artikkel om deres arbeid her.

 

Les en mer utfyllende artikkel om DtWI her.

Deworm the World Initiative (Evidence Action)

Behandler barn for parasittinfeksjoner i utviklingsland

Deworm the World Initiative er ledet av Evidence Action, og støtter prosjekter som behandler barn for parasittinfeksjoner. Disse infeksjonene fører til anemi som på sikt kan føre til suboptimal utvikling og lærevansker. Disse parasittene er ekstremt billige å behandle (les GiveWells artikkel om parasittbehandling her og om DtWI her). DtWI fokuserer på påvirkning og teknisk assistanse til statlige initiativ mot parasitter. Slike initaitaiv når ut til svært mange personer på en gang.

Du kan donere til Deworm the World Initiative gratis gjennom gieffektivt.no.

 

The END Fund

Behandler personer for parasittinfeksjoner i utviklingsland

GiveWell anbefaler The END Funds program for å bekjempe parasittsykdommer (altså ikke organisasjonen som helhet). The END Fund arbeider for å finansiere og gi teknisk bistand til tiltak som kontrollerer og bekjemper neglisjerte tropiske sykdommer, inkludert parasittsykdommer. GiveWell mener The END Fund er i en sterk posisjon for å identifisere og bidra til å skalere opp effektive prosjekter som bekjemper parasittsykdommer. Les en utdypende artikkel om parasittbehandling her og om The END Fund her.

Du kan donere til The END Fund gratis gjennom gieffektivt.no.

 

Sightsavers

Behandler personer for parasittinfeksjoner i utviklingsland

Sightsavers advokerer for, finansierer, tilbyr teknisk bistand til og monitorerer tiltak for bekjempelse og forebygging av parasittsykdommer. Dette er en del av deres overordnede satsing på neglisjerte tropiske sykdommer (NTDer). GiveWell anbefaler deres program for å bekjempe parasittsykdommer (altså ikke organisasjonen som helhet). GiveWell mener Sightsavers har gode resultater å vise til og oppnår bred dekning ved sine NTD-prosjekter. Les en utdypende artikkel om parasittbehandling her og om Sightsavers her.

Du kan donere til Sightsavers gratis gjennom gieffektivt.no.

 

Malaria Consortium

Forebygger dødsfall fra malaria i Afrika sør for Sahara

Malaria er en av verdens største årsaker til tapte liv. Over 1 million personer – for det meste barn – dør hvert år av sykdommen. Vi har gode studier som viser at massedistribusjon av malariadempende preparater til barn i et begrenset område under høysesong for malariasmitte er en kostnadseffektiv metode for å begrense antall sykdomstilfeller. Metoden kalles seasonal malaria chemoprevention (SMC) og du kan lese mer om den hos WHO. GiveWell anbefaler deres SMC program som en del av sin toppliste (altså ikke organisasjonen som helhet). Les en utdypende artikkel om Malaria Consortium her.

Du kan donere til Malaria Consortium gratis gjennom gieffektivt.no.

 

Les en mer utfyllende artikkel om GD her.

GiveDirectly

Driver kontantoverføring til ekstremt fattige i Kenya og Uganda

Direkte kontantoverføringer til fattige personer gir dem muligheten til å kjøpe det de selv vet hjelper dem mest. Vi har solide data på at direkte kontantoverføringer gjør til at mottakerne bruker mer på å dekke sine grunnleggende behov og kan gi dem muligheten til å investere for stor avkasting. Vi finner ingen beviser for at pengen blir brukt på varer som alkohol og tobakk. For en utdypende rapport på kontantoverføringer les mer her og for mer om GiveDirectly les her.

Du kan donere til GiveDirectly gratis gjennom gieffektivt.no.